Wydarzenia kulturalne

ROK 2017

W dniach 16-17 września 2017 roku, odbyła się promocja ksiązki Chopin. Korzenie Podczas prezentacji publikacji , odbywał się pokaz twórczości Kubańskiego malarza.

Image
ROK 2016

- W dniach 22-23 lipca 2016 r. odbyła się sesja naukowa poświęcona zniszczeniom i odbudowie zabytków w Warszawie. W trakcie sesji zostały wygłoszone referaty polskich badaczy architektury, a także porównawczo zaproszonych badaczy z Francji. Konferencja odbyła się w zamku La Rama w Bellerive-sur- Allier (k. Vichy). Konferencję poprzedziło otwarcie wystawy pt. „60 rocznica odbudowy Starego Miasta w Warszawie”, przygotowanej przez Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków w Warszawie.Organizacji konferencji podjęli się polscy historycy dr Iwona Dacka-Górzyńska i dr hab. prof. UO Sławomir Górzyński we współpracy z Towarzystwem Miłośników Historii w Warszawie, Edition La Rama i władzami samorządowymi Bellerive-sur- Allier.

Popularyzacja wiedzy o Polsce i Polakach jako współtwórcach szeroko rozumianej kultury europejskiej na terenie Francji ma szczególne znaczenie.
Image