Nasze publikacje

W 2015 roku ukazały się:

- Inwentarz Archiwum Towarzystwa Opieki nad Polskimi Zabytkami i Grobami Historycznymi we Francji, oprac. Andrzej Biernat, Iwona Dacka-Górzyńska, Sławomir Górzyński, Janusz Pezda Bellerive-sur-Allier – Warszawa 2015, ISBN 979-10-95627-00-5; EAN: 9791095627005, Opracowanie przy wsparciu finansowym Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego [dostęp: http://pther.net/atoz/index.html], edycja papierowa w przygotowaniu

- M. Lubczyński, Struktura majątkowa szlachty powiatu ksiąskiego za ostatnich Jagiellonów


W 2016 roku ukazały się:

- Studia z dziejów średniowiecza, t. 19, red. B. Możejko;

- Studia z dziejów średniowiecza, t. 20, red. B. Możejko;

- Summariusz Metryki Koronnej, seria nowa, t. 8. Księga wpisów
- J. Szymczak, Rycerz na wojnie – uzbrojenie ochronne;

- J. Szymczak, Rycerz na wojnie – uzbrojenie zaczepne;

- J. Ptak, Weksylologia polska;

- Roman Marcinkowski, Naszim (Kobiety);

- Doradztwo – poradnictwo – wsparcie, red. B. Płonka-Syroka, M. Dąsal, W. Wójcik;

- Relacje artystyczne i kulturalne między Italią a Polską w epoce nowożytnej, red. A. Boesten-Stengel, S. Cendrowski;

- Kobiety na Kresach na przełomie XIX i XX wielu, red. nauk. A. Dawid, J. Klusekbr>


W 2017 roku ukazały się:

- Korespondencja Elżbiety Lubomirskiej Sieniawskiej, kasztelanowej krakowskiej Tom III; ISBN 979–10–95627–26–5

- Frédéric Chopin. Racines, Piotr Mysłakowski, Andrzej Sikorski ISBN 979-10-95627-33-3

- Szlachta — granice etniczne, wyznaniowe i cywilizacyjne, Tomasz Ciesielski (red.), Krzysztof Mikulski (red.), Andrzej Korytko (red.) ISBN 979–10–95627–25–8

- Rycerz w hełmie, w zbroi i z tarczą, tom I, Jan Szymczak ISBN 979–10–95627–13–5

- Rycerz z bronią zaczepną, tom II, Jan Szymczak ISBN 979–10–95627–14–2

- Barok - romantyzm – kresy, Jan K. Ostrowski ISBN 979-10-95627-30-2

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image