Edition La Rama

Edition La Rama jest wydawnictwem naukowym, które w myśl wspólnotowych dążeń Unii Europejskiej wspiera ideę umiędzynarodowienia dorobku nauk humanistycznych oraz promocji dziedzictwa kulturalnego Europy, publikując książki i czasopisma godne upowszechnienia ze względu na swoje niezaprzeczalne wartości dla nauki i kultury europejskiej

Jesteśmy wydawnictwem otwartym dla badaczy polskich,

więcej
Image

Les éditions La Rama et l’Institut français de Pologne ont le plaisir de vous convier à la présentation du livre de Piotr Mysłakowski et Andrzej Sikorski intitulé

Frédéric Chopin. Les racines.

En présence des auteurs, des éditeurs, Sławomir Górzyński et Iwona Dacka-Górzyńska, et du traducteur, Wojciech Gilewski.Mercredi 11 avril 2018, 18h Médiathèque de l’Institut Français de Pologne ul. Widok 12, Varsovie


Entrée libre Rencontre en français Le livre (en français) sera en vente lors de la soirée. Un verre de vin sera servi à l’issue de la rencontre.

Plus d’informations sur le livre : https://www.institutfrancais.pl/fr/evs/frederic-chopin-les-racines
Image

RADA NAUKOWA

Michel Popoff, président de l’Académie internationale d’héraldique, Biblioteka Narodowa, Francja,
Univ. Prof. Marja Wakounig, Uniwersytet Wiedeń, Austria
Univ. Prof. Christof Augustynowicz, Uniwersytet Wiedeń, Austria
Prof. PhD. Jan Županič, Iniwersytet Karola, Praga, Czechy
dr hab., prof.UO Sławomir Górzyński, Uniwersytet w Opolu, aih, AIG