Edition La Rama

Edition La Rama jest wydawnictwem naukowym, które w myśl wspólnotowych dążeń Unii Europejskiej wspiera ideę umiędzynarodowienia dorobku nauk humanistycznych oraz promocji dziedzictwa kulturalnego Europy, publikując książki i czasopisma godne upowszechnienia ze względu na swoje niezaprzeczalne wartości dla nauki i kultury europejskiej

Jesteśmy wydawnictwem otwartym dla badaczy polskich,

więcej
Image

ZAPROSZENIE na promocję książki Barok – romantyzm – kresySerdecznie zapraszamy na wykład Pana Profesora Jana K. Ostrowskiego pt. „Mundury cywilne w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim” Wykład odbędzie się 1 grudnia 2017 r. o godz. 15.00 na Zamku Królewskim w Warszawie, w Izbie Poselskiej Spotkaniu będzie towarzyszyła prezentacja książki Jan K. Ostrowski, Barok – romantyzm – kresy, Warszawa – Bellerive‑sur‑Allier 2017 Dyrekcja Zamku Królewskiego w Warszawie i Wydawnictwa DiG oraz Edition La Rama
Image


RADA NAUKOWA

Michel Popoff, président de l’Académie internationale d’héraldique, Biblioteka Narodowa, Francja,
Univ. Prof. Marja Wakounig, Uniwersytet Wiedeń, Austria
Univ. Prof. Christof Augustynowicz, Uniwersytet Wiedeń, Austria
Prof. PhD. Jan Županič, Iniwersytet Karola, Praga, Czechy
dr hab., prof.UO Sławomir Górzyński, Uniwersytet w Opolu, aih, AIG